Compliance per a PIMES és un curs introductori, destinat a qualsevol persona interessada en entendre en què consisteix, a grans trets, el compliance penal. La formació no requereix als seus assistents de coneixements jurídics específics, donat que ofereix una visió global d’aquesta figura abordant-la de manera senzilla i simplificada, permetent a qualsevol persona la comprensió dels conceptes més importants en la matèria.  

Aquest curs es realitza dues vegades l’any: setembre i desembre 2022.

Per a més informació i inscripcions, veure aquí.