Protecció de Dades, Privacitat i Intel·ligència Artificial (Compliance Digital)

L‘aprovació el 2018 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va suposar un punt d’inflexió per a la harmonització de la protecció dels drets de les persones físiques en relació amb les activitats de tractament de dades personals a tota la Unió Europea.

Des de llavors, l’interès pel rol que juguen les entitats públiques i privades en el tractament i gestió de les dades personals ha anat en augment perquè és necessari un anàlisi de la nova operativa digital des del punt de vista dels riscos i el Compliance.

A més, les organitzacions han de tenir molt present el compliance normatiu dels aspectes més transversals i genèrics de la seva activitat digital, per al que resulten claus no només el RGPD, sinó també altres textos legals com la Norma ISO 27002 per a la seguretat de la informació o la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), o figures legals com el Delegat de Protecció de Dades (DPD).

Les empreses han d’afrontar el compliance normatiu com una prioritat, ja que el no fer-ho comporta no només sancions legals i econòmiques, sinó també la pèrdua de confiança per part dels consumidors.

El RGPD ha estat un catalitzador fonamental per establir estàndards més estrictes en la protecció de dades personals. Això ha obligat les organitzacions a reavaluar els seus processos interns i a adoptar mesures concretes per garantir la seguretat i la privadesa de la informació que gestionen. El rol del Delegat de Protecció de Dades (DPD) ha adquirit una rellevància significativa en aquest context, essent responsable de supervisar el compliance de les normatives de protecció de dades i d’actuar com a enllaç amb les autoritats de control.

En aquest escenari, l’enfocament en el Compliance no només implica l’adhesió a les regulacions vigents, sinó també l’adopció d’una mentalitat proactiva cap a la protecció de dades. Les organitzacions que reconeixen la importància de mantenir alts estàndards ètics en la gestió de la informació no només compleixen amb les lleis, sinó que també construeixen una sòlida reputació de confiabilitat i responsabilitat en un entorn digital en constant evolució.

En l’àmbit de la Intel·ligència Artificial (IA), el tractament de dades personals pren una rellevància encara major. Les organitzacions que fan servir IA per analitzar informació personal han de ser especialment cuidadoses en complir amb les regulacions vigents, ja que la recopilació i el processament de dades per entrenar algoritmes d’IA poden implicar riscos significatius per a la privacitat. El RGPD i altres normatives legals es converteixen en guies fonamentals per assegurar que el desenvolupament i la implementació de solucions d’IA respectin la privacitat i els drets individuals.

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d’experts que transposa l’ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Av. Diagonal, 468, planta 9
08006 | Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5 D
28006 | Madrid
(Ver mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià, 38, planta 12 – oficina 5
08208 | Sabadell
(Veure mapa)

Fortuny Legal cumple 25 años

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

Descarregui el nostre dossier de serveis