Compliance
Sector Públic

Per la seva pròpia naturalesa pública i per la seva exclusió expressa de l’article 31 quinquies del Codi Penal (excepte societats mercantils públiques), el Compliance del sector públic requereix una aproximació pròpia. Les regulacions que afecten al sector públic són múltiples, comptant, en molts casos, amb un profús desenvolupament en l’àmbit autonòmic. Genèricament, un dels principals focus d’atenció del legislador s’ha centrat a evitar la corrupció i delictes relacionats. No obstant, si bé és cert que els mecanismes de control del desenvolupament de l’activitat pública existeixen pràcticament des de sempre, l’aplicació de l’aprenentatge sobre Compliance per part del sector privat té molt a oferir a un sector en el qual el Compliance Officer, per exemple, n’és l’excepció.

Així doncs, des de Fortuny Legal, a l’hora d’implementar plans de compliment en el sector públic, partim d’una profunda i minuciosa anàlisi de l’entitat. Per aquest motiu, enfoquem el projecte des de la doble òptica de dret administratiu/dret penal. Som especialistes en l’anàlisi dels riscos relacionats amb la contractació pública, conflictes d’interès, urbanisme, medi ambient, competència i subvencions, entre d’altres, especialment presents en l’àmbit del sector públic. Així mateix, hem desenvolupat estructures ètiques per a diferents organitzacions públiques, elaborant Codis Ètics i assessorant Comitès Ètics. Sense oblidar la importància dels nostres programes de formació i conscienciació específics i artesanals pel sector públic, fugint de programes formatius oferts de manera “industrialitzada” i estandarditzada per a qualsevol organització.

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Balmes, 177, Principal 1ª
08006 | Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5 D
28006 | Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià, 38, planta 12 - oficina 5
08208 | Sabadell
(Veure mapa)

Fortuny Legal cumple 25 años

Subscriviu-vos a la Newsletter

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com

Descarregui el nostre dossier de serveis