El departament Jurídic de PIMEC, amb la col·laboració de Fortuny Legal, organitza aquesta trobada digital per posar en relleu la importància d’establir un programa de compliance a les empreses que reculli el model de prevenció de delictes.

Exposarem la responsabilitat penal de la persona jurídica, és a dir, els requisits legals que ha de complir l’empresa. Repassarem els principals delictes en què poden incórrer les pimes i quines penes s’hi atribuirien en cas d’incompliment legal. 

Amb un llenguatge esclaridor i planer, posarem damunt la taula els requisits bàsics que ha de recollir el Model de Prevenció de Delictes a l’empresa i donarem a conèixer el grau de responsabilitat dels administradors per manca d’un model de prevenció de delictes.

PROGRAMA

10:00 h. Benvinguda

Sra. Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC

10:05 h. Responsabilitat penal de la persona jurídica: requisits legals, principals delictes i penes, beneficis per a la PIME d’un Model de Prevenció de Delictes. Eximents i atenuants per a la persona jurídica.  

Sr. Miquel Fortuny, advocat i soci director de Fortuny Legal

10:30 h. Codi de conducta i règim disciplinari  

Sr. Marc Bueno, advocat del departament Jurídic de PIMEC 

10:50 h. Canal de denúncies i la figura del Compliance Officer.  

Sr. Josep Fígols, soci director de co-resol   

11:20 h. Responsabilitat dels administradors per manca d’un model de prevenció de delictes. 

Sr. Miquel Fortuny, advocat i soci director de Fortuny Legal.  

11:45 h. Torn obert de preguntes 

Sra. Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC

12:00 h. Cloenda i fi de la sessió

Per a més informació, premi aquí.