En aquest webinar tractarem la integració de la sostenibilitat a l’estratègia de compliment normatiu. El compliment de normatives i estàndards de sostenibilitat, bones pràctiques de reporting i transparència, el respecte als drets humans i el medi ambient, així com la importància de l’ètica empresarial i la cultura de compliment, són qüestions que transformaran l’estratègia de compliment normatiu de les organitzacions en un futur. Conscients d’això, en aquest webinar analitzarem la principal normativa nacional i europea que, en matèria de sostenibilitat, han de tenir identificades les funcions de compliance. Analitzarem també com l’han d’integrar en el rol de segona línia de defensa. Aprofita aquesta sessió per saber-ne més sobre aquesta matèria!

Fortuny Academy | Sessió formativa online

Aquesta sessió formativa online es durà a terme el proper dijous, 9 de novembre de 2023, de 16:00 h. a 16:30 h. Per inscripcions, pulsi aquí.