Tenint en consideració la nova llei 11/2018, que estableix que els administradors estan obligats a formular un informe que recull l’estat de la informació no financera; i la necessitat que les empreses estiguin en equilibri amb el seu entorn partint dels conceptes d’ESG: la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Invenies, ha desenvolupat el nou Màster en Certificació No Financera (ESG). Fortuny Legal estarà present en aquest màster, amb membres del seu equip dins del seu claustre de professors.

La Directiva 2014/95 / UE amplia el contingut exigit pel que fa a l’informe anual de govern corporatiu, que estan obligades a publicar les societats anònimes cotitzades, per millorar la transparència, facilitant la comprensió de l’organització empresarial i dels negocis en què la empresa està involucrada. A partir de 2023 entrarà en vigor la llei perquè totes les empreses incloguin en els seus informes anuals els impactes Socials, Ambientals i la seva Governança.

Això implica que les empreses necessitaran: no només professionals especialitzats i capacitats per certificar i redactar aquests informes, sinó també persones que contribueixin al canvi estratègic que es requereix per a una gestió més sostenible. Durant l’últim trimestre de 2021 i els dos primers trimestres de 2022 hi ha la possibilitat de rebre aquesta formació de la Universitat de Barcelona en el format postgrau o Màster i començar el 2023 preparats des de l’empresa, per l’acompliment de la llei.

Es necessiten Certificadors en Informació No Financera:

A partir de 2023 entrarà en vigor per a totes les empreses que han d’incloure en els seus informes anuals els impactes Socials Ambientals i la seva Governança. És el que ve a denominar-se els Estats de l’Informe No Financer (EINF).

Per a més informació, pot clicar aquí o bé consultar aquest PDF: