L’Avantprojecte de Llei dels Informants ha anat més enllà del que estableix el legislador europeu. La sessió partirà dels aspectes més rellevants del text prelegislatiu, realitzant una anàlisi crítica, així com, detallant els canvis que hauran d’afrontar les empreses en els seus sistemes interns de denúncies.

Fortuny Academy | Sessió formativa online

Aquesta sessió formativa online es durà a terme el proper dijous, 19 de maig de 2022, de 16:00 h. a 17:00 h. Per inscripcions, pulsi aquí.