Els processos d’una organització poden ser complexos, cosa que, en molts casos, suposa la intervenció de diversos socis de negoci. L’externalització de processos, la gestió de filials, així com el control directe o indirecte sobre altres organitzacions, comporten riscos de compliance. La gestió diligent d’un sistema de compliance no ha d’oblidar els socis de negoci. La realització d’un RBA ens permet determinar l’abast i el grau de criticitat dels riscos esmentats i, amb això, analitzar i avaluar quin tipus de mesures de control proporcionals implantarem.

Fortuny Academy | Sessió formativa online

Aquesta sessió formativa online es durà a terme el proper dijous, 23 de març de 2023, de 16:00 h. a 16:30 h. Per inscripcions, pulsi aquí.