Com hem vingut informant des de Fortuny Legal, el passat 13 de març va entrar en vigor la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta Llei obliga les persones jurídiques del sector privat amb 50 o més treballadors, així com totes les entitats del sector públic a tenir implantats sistemes i canals interns d’informació, perquè qualsevol dels seus membres, així com proveïdors, contractistes o subcontratistes puguin informar internament sobre qualsevol incompliment normatiu constitutiu d’il·lícit penal o d’infracció administrativa (greu o molt greu).

Com a requisits obligatoris la norma estableix que les empreses hauran de tenir (i) una política del Sistema Intern d’Informació, (ii) un procediment de gestió del canal intern, (iii) nomenar un responsable del Sistema Intern d’Informació i (iv) un protocol d’investigació.

Les empreses que actualment ja disposen d’un canal o compten amb més de 250 empleats tenen com a termini fins al pròxim 13 de juny per implementar i/o actualitzar els seus canals interns a les exigències de la nova Llei. Les empreses amb menys de 250 treballadors tindran fins el dia 1 de desembre de 2023.

Des de Fortuny Legal ens encarreguem del disseny i implementació del Sistema Intern d’Informació per a tot tipus d’organitzacions, tant públiques com privades, amb l’objectiu de donar compliment als requisits de disseny establerts per la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Per això, a través del “Pack Llei 2/2023“, Fortuny Legal ofereix el servei d’establiment i gestió del Sistema Intern d’Informació, que inclou:

  • Software o plataforma online de canal intern d’informació.
  • Recepció de les informacions i un primer assessorament jurídic sobre la naturalesa i caràcter de la informació rebuda, realitzant un informe previ sobre la seva admissibilitat (cribratge o triatge).

També dissenyem l’estructura normativa necessària per al Sistema Intern d’Informació:

  • Nomenament del Responsable del Sistema Intern d’Informació.
  • Política del Sistema Intern d’Informació.
  • Procediment de Gestió de les Informacions Rebudes.
  • Protocol de Recerca de les Informacions Rebudes.
  • Assessorament en la configuració del Canal Intern d’Informació.

A més, oferim formació in house sobre la Llei 2/2023, 20 de febrer, així com sobre investigacions internes i principals riscos.

Finalment, podem realitzar les investigacions internes que l’Organització hagi de dur a terme.

Si vol saber més sobre aquesta nova Llei, pot visualitzar aquest vídeo a mode resum.

Sol·licita’ns més informació i consulta els nostres preus