La seva adreça de correu electrònic, juntament amb la informació que ens faciliti, és tractada per FAD Legal Boutique, S.L.P. en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seves dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres.

Per a més informació al respecte, o per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, en aquells supòsits en què sigui possible, pot gestionar-ho mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit a la següent adreça: Av. Francesc Macià, 38, 12-5, 08208 Sabadell o per correu electrònic a rgpd@fortunylegal.com. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu lloc web https://www.aepd.es