Últimes novetats jurisprudencials. Nova doctrina jurisprudencial sobre habitatges d’ús turístic: STSJ de Catalunya, de 13 de setembre de 2018; Nova doctrina jurisprudencial en matèria d’ascensors: STS de 21 de juny de 2018.

Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Seminari sobre Propietat Horitzontal el proper 22 de novembre de 2018, moderat per l’advocada del Departament Processal Civil Silvia Valverde.

En aquest acte es tractarà a fons la normativa relativa a propietat horitzontal, amb ponents de reconegut prestigi en la matèria. En concret, clàusules estatutàries i prohibicions de determinades activitats (validesa clàusules estatutàries de prohibició d’ús, validesa clàusules exempció despeses, supòsits de clàusules abusives, modificació del sistema de repartició de despeses), reclamació de deutes comunitaris (procediment monitori, reclamació de deutes futurs, afecció real per deutes comunitaris, la terceria de millor dret), responsabilitats dels òrgans de la junta (càrrec de president i secretari administrador: obligacions, responsabilitat i casuística), obres en la comunitat de propietaris (instal·lació ascensors, canvis d’ús de local a vivenda, operacions de divisió, segregació i agregació de pisos, obres en elements comuns d’ús privatiu, entre d’altres).

En cas d’interès en assistir-hi, pot seguir les següents instruccions.