Seminari sobre Dret de Consum, a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el proper 21 de maig a les 09,30 h.

En aquest seminari, moderat per l’advocada especialista en la matèria, Silvia Valverde, es tractaran els aspectes més importants i actuals relacionats amb el Dret del Consum, així com, la seva perspectiva des de l’última jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D’aquesta manera, les diferents ponències abordaran temes més generals, des de la pròpia configuració del consumidor i la seva defensa -amb especial referència a les accions col·lectives-, fins a exemples concrets de contractació complexa, amb especial referència a les accions del Banc Popular i fons de pensions, la problemàtica de les clàusules bancàries abusives -com poden ser les clàusules sòl, multi divisa, IRPH, despeses, etc.-, la qual es tractarà de manera actualitzada amb les novetats de la recent Llei de Contractes de crèdit immobiliari.

Per finalitzar, es tractarà la problemàtica del procediment d’execució hipotecaria.

Si li interessa aquesta jornada, li adjuntem el document amb el programa i les instruccions per la seva inscripció.